อบรมศูนย์ข่าวรุ่น4กิจกรรม1
Jun 6–8, 2019
มัธยมประชานิเวศน์ มปน (Owner)
Netivasa Jittwattanakul
Sahasunn Leesomboonkit
ppanchisa -
BASN MPN