Thánh Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn La Vang (ngày 12 tháng 8 năm 2018)
Aug 12, 2018
CTTDVN PHX (Owner)
TuyetHang LeDo
Francis A
CaDoan LaVang
Xuan-Lieu Nguyen