โรงเรียนเลยพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจำนวน 4 คนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 1. นายชนะตน ทันมา ม.5/10 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ตัวจริง) ศูนย์ สอวน. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2. นายณัฐพล ตะลี ม.5/10 สาขาวิชาชีววิทยา (ตัวจริง) ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 3. นางสาวกุลธิดา กงทอง ม.4/2 สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตัวจริง) ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4. นางสาวพิชญานันท์ ศรีราคำ ม.4/1 สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำรอง) ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Sep 19, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
อุมาพร พรมอุ่น