ดงแสนตอเกมส์ 61(กล้องโรงเรียน)-5-9พย.61
Dec 31, 1999
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
Pex TheZ
กชกร ครุฑสุวรรณ
ทัคษพร ทบวอ
Yr Tr
กวาง 'อลังการฯ.
สุทัศน์ เหยียดรัมย์