15 กุมภาพันธ์ 2565 ติดตามผู้ตรวจฯ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา, ถ. สืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว(สังกัด สอศ.), โรงเรียนมงคลกุล อ.สีคิ้ว
Feb 14 – Mar 14
แสนยากร สายสิน (Owner)
สุรีย์กานต์ ดวนสันเทียะ
แสนยากร สายสิน
พรพจมาลย์ กองทอง