คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 โรงเรียนบึงเทพยา โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ และโรงเรียนวัดคลอง 18 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Jul 23–24, 2018
พิทยา แม่นทรง (Owner)
Anon Chaiyasatr