Ghanshyam Maharaj Patotsav- Gurukul Kandari
Nov 10–11, 2018
Loyadham NJ (Owner)
Adbhutvallabhdasji Swami