วันที่ 19 พ.ย. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในวัน ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกันลอยกระทง ณ สระน้ำโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Nov 18
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
PeteTWENTY MUSIC&LlVE Concert