วันที่ 25 ก.พ. 64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒธรรม โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมเวียนเทียน ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Feb 28
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ
ศิริลักษณ์ สังข์ทอง