วันที่ 16 ม.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู ครั้งที่ 1 และงานสังสรรค์สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ สมบูรณ์ บุญรอด โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jan 16
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
สมชาย โคตสมบัติ