ประมวลรูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "ยุวประมง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 41/2563 โดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29)
Feb 6–10, 2020
พรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง (Owner)
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์