Jayalgarh Diwali-2020
Nov 15–23, 2020
Gaurav Patel (Owner)
Sakshi Jain
Kishan Lakhiar
Rajvi Dholakia
Farida Mohammed