13-14 มิ.ย. 2562 อบรมพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โดยใช้หลักวิธีการ ของ GLOBE ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โดยความร่วมมือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
Jun 12–14, 2019
 · 
Shared
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)