โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563)
Jan 20–21
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)