การแข่งขันกีฬาสีภายใน 19 ธันวาคม 2561
Dec 20–21, 2018
วรางคณา บัวศรี (Owner)
Nimmanaradee Aiamsamarng
อริยะ งอกศิลป์
สรัญ แก้วอิรจา