Prize Distribution 2020
Jan 9–10, 2020
Agnels Vashi (Owner)
Rakhshanda Patel
Ravi Gosavi
Susmit Patil
Sunita Dimri
Jyothi
jaywant kale
Mangal Chavan
Ajit Shanbag