200160โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสครบรอบสตมวาร (100วัน) และโอกาสวันเด็ก วันครูแห่งชาติ มีคณะภราดา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน รวม 5,000 คน ร่วมในพิธีวันที่ 20 มกราคม 2560
Jan 19
lasallechotiravi nakhonsawan School
kate tanyakan
Album is empty
Add photos