16-2-67 ประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
Feb 15 – 18
นายฤทธิไกร ไชยเพชร (Owner)
กัณฑ์เอนก
kitisak suttatang
Suvanna Singjan
สชอ05ณัฐภูมิ เทพอาวุธ
suwimon sanwattanakun
ประชาสัมพันธ์ เทคนิคอุตรดิตถ์
นางสาวชญานิศ ปั้นจาด
Natdanai Yusomboon