ฉีดวัคซีนเข็มที่2
Nov 28, 2021
โรงเรียนปล้องวิทยาคม P.K. (Owner)
กรวิชญ์ ไกรซิง