สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 16/08/2562
Aug 15–16, 2019
โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม (Owner)
NE AB
Sarunya Phonwad
ปนัดดา ผิวละมัย
Tawan Sriwicha
Earn Ratsuda
Yanac chara
เสาวภา วงค์แก้ว
ดนตรี อีสาน