ห้องสมุดโรงเรียนลาซาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ที่สุดของดีเมืองไทย" วันที่ 9 ธันวาคม 2563
Dec 8–9, 2020
lasalle school (Owner)
ฉัตรตริน พลอยเจริญ