สัมมนาคณาจารย์ 2018 คณะสังคมสงเคราห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ยุทธศาสตร์วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ”วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต
Jul 24–26, 2018
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)