ยุวกาชาด 02 กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2563 เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
Feb 18–19, 2021
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นิตยา สุวรรณ
Phungpaka Pakdee
ตื๊อดื๊อดื้อ ตื๊อดือดือ
ไจแอนท์ F_F
Unchaleerut Unchaleerut