63-05-22 คณะเทคโนโลยีฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ร่วมกำหนดแผนงานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร "การจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)