2019 11 21 - Šv. Mišios už geradarius ir padėka už sesės Alinos tarnystę
Nov 20–21, 2019
KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA (Owner)
Juozas Zinkevicius
Alina Naruševičiūtė
Kun. Ramūnas Norkus