BECKOVSKÝ KARNEVAL
Feb 12
Kongregácia školských sestier de Notre Dame (Owner)
sestrynd NMV