ค่ายวิชาการเชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์และโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
Aug 3–6, 2017
admin Picture (Owner)
kridsada saithanthong
Mmauy Sudzaa
Na Nana
Luckana Pattaphongs
Thanawat Rugkrate
GameZa Grean
Nutacholada Hoonsri
Preda Ph
Album is empty
Add photos