อบรมการถ่ายภาพด้วยโดรน ชมรมถ่ายภาพโรงเรียนลาซาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดอบรมการถ่ายภาพด้วยโดรน สำหรับนักเรียนที่สนใจ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการบินถ่ายภาพ คือ นายอิศรา นุชนนทรี มาแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิคการบินตั้งแต่เบื้องต้น จนสามารถบินถ่ายภาพได้จริง เพื่อเตรียมนัดเรียนในการเป็นช่างภาพโดรน บันทึกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 4 ธันวาคม 2563
Dec 4, 2020
lasalle school (Owner)
ฉัตรตริน พลอยเจริญ