Litter "Ts" Manchzhury, dob 28.07.2021, DAM - Nezabudka Manchzhury, SIR- Shturman Manchzhury
Sep 19–Nov 23
Natalia Khomyak (Owner)
Валентина Першина
Alla Solopova
Алекс Каминский
Polina Maiorova