Litter "R" Manchzhury, dob 16.05.2018, SIR-Zhenih Zavidniy Manchzhury, DAM-Juna Iz Odissei
May 14–Nov 18, 2018
Natalia Khomyak (Owner)
Ingrid Daalhuisen
irina periainen