วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นประธานในพิธีทำบุญรับเพื่อนใหม่และทำบุญสำนักงานประจำปี 2562 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในการนี้มี ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผศ.ดร.สุขุมา อรุณจิต อ.อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์ อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี อ.วรลักษณ์ เจริญศรี อ.ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ อ.สุกัญญา มีสกุลทอง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าร่วมในพิธีด้วย
Sep 13, 2019
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)