วันที่ 1 มีนาคม 67 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ จำหน่ายผลผลิตนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Mar 4
ubp (Owner)
NITIPAT PROMSING (M00WIN)
พิทักษ์พงษ์ สิทโท
Cherry JaZzy
Ja Kogn
ยิ่งมณี สุวรรณกูฎ
Nirapol Boontha
Nk Nk
ลุงเอก กินเที่ยวสไตล์บ้านๆ