การแข่งขันกีฬา-กรีฑา(ดงแสนตอเกมส์60)
Nov 14–15, 2017
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
Bi Bi
ศุภฤกษ์ มันทุราช