May 12 19 Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang Mừng Ngày Hiền Mẫu
May 12 – 13, 2019
William Nguyen (Owner)
Xuan Nguyen
Lynn Phan
Adolfo Villalpando