สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting" @ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร [21-JUL-2565] #นวิน เข็มทอง สพป.มุกดาหาร
Jun 10 – Jul 22, 2022
นวิน เข็มทอง (Owner)
sirot ardwichai