12 ธ.ค. 62 ต้อนรับ ผอ.นภัสสร บุรารัตนวงศ์
Dec 19, 2019
ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ํา รยว3 (Owner)
Wachirawit Thammasat