Lễ Tốt nghiệp đợt 2 - Năm 2022 - Khoa Công nghệ Hoá học & Thực Phẩm (Tổ chức ngày 13/9/2022)
Sep 12, 2022
Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Owner)
Chí Cường Nguyễn
Cang Mai Huynh
Bích Nguyễn (Pig)
Đào Nguyễn
Hoàng Thị Ánh Ngọc
Trương Ngọc Hân