เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายวิชัย ปุรันคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-5 อาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม
Jan 20
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)