Họp mặt thân hữu tại công viên Angrignon ngày 14/8/2021 do CĐNVQG vùng Montréal tổ chức.
Jul 20 – Aug 15, 2021
Cuong Tran (Owner)
lmctest1 lmctest1
Quynh Loan Ton Nu
Chau Le
Kim Dang
Jacqueline Pham
uyen tu
Thi danh Dang
Danh-Son Khieu