29-31 ตุลาคม 2563 - ประมวลภาพการจัดกิจกรรมของ🕵️‍♀️โครงการYSP (ม.3) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้จัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สวนสัตว์นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา 🌸
Nov 2, 2020
 · 
Shared
PRBM JAKKRAPONG (Owner)