Ramoji Film City CEO Mr.Rajeev Jalnapurkar Visited Statue Of Equality Site
Apr 25 – 26, 2017
Statueofequality - Sri Ramanuja Sahasrabdi (Owner)
Jayaram Iyengar
Sathishwaran G
Madhav Mepperla
shekhar gvs
Akash Sharma
Badri Narayan Sataluri
Vijaya Samudrala
Sriram Kakkera