💥วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น. สภาเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นายอุบล พ่อลีละ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระซอง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลพระซอง ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jun 15
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)