22 - 23 กันยายน 2564 ตรวจประเมินคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22-23 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ด้วยระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุม 502 และ 504 ชั้น 5
Sep 24
 · 
Shared
VRUPH Faculty of Public Health Valaya Alongkorn (Owner)