การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566
Sep 27
กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 (Owner)
จีราพร ศรีทอง
ธรรมนูญ วิชาหา
ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ํา
somporn fungsakul