ทำกระทง วันที่ 30 ต.ค. 2563
Oct 30–Nov 16, 2020
โรงเรียน บ้านบางแก้วฯ (Owner)
ขันเชิง กิ่งไม้กลาง