15 ธันวาคม 2564 เปิดอาคารใหม่ รร.บ้านหนองปรือ
Dec 31, 1999
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
ธุรการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 สพป.บร.1