Lễ giỗ lần thứ 17 Đức Cha Pherô Nguyễn Văn Nho
May 21
Tòa Giám Mục (Owner)
Peter Nguyen