ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะได้มาเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา รร.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
Apr 26, 2019
อำนวยการ สพป.กส.2 (Owner)
Suneerat Moomuangsong