ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 เมษายน 2564
Apr 6–7
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
SK Sakda Ssuwannakan
ธนพร สุธรรม
nukool krajom
กมลรัตน์