เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคมร่วมกิจกรรม"สืบสานสงกรานต์ ไทเลย " โรงเรียนเลยพิทยาคม
Apr 6–7
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Ratana Intachun
วารุวร สาระทัศนานันท์
นราธิป เจียมสงวน
jantira pilasuta
สุพจน์ ทําจ้อม